top of page

YO-CRT

CRANIO REFLECTION TECHNIQUE

"רפלקסולוגיה דרך הקרקפת"

בסוף שנות התשעים פותחה השיטה על ידי ד"ר יוסי ראובן N.D
השיטה פותחה בעקבות טיפול עיסוי קרקפת, והתגובות שנתקבלו מעדויות מטופלים.
הודות למחקרים הרבים המדברים על מבנה המוח, הגירויים השונים שמופעלים על המוח, והתגובה המתקבלת,

מסתמכת השיטה על:

- האנטומיה של המוח

- התפקידים של כל חלקי המוח על חמשת חלקיו

- אזורים בהם מתרחשים תהליכי יצור ושחרור הורמונים

- גירוי על נויירו טרנסמיטורים (מוליכים עיצביים)
- העקרונות הטיפוליים באוסטיאופתיה בתחום הקרניו –ספינאל
- נקודות אקופונקטורה על פי הרפואה הסינית .
- העיקרון המנחה ברפלקסולוגיה, שכל איבר קצה, משמש כאבר מפה, ועליו משתקף כל הגוף על כל המערכות והאיברים.

 

בחלק לא קטן של מיפוי המוח על פי המדע יש קורלציה למפת הרפלקסולוגיה ולהשתקפות הגוף על גבי הגולגולת.
השיטה מטפלת בהצלחה במגוון פתולוגיות כגון:
- מגרנות

- סינוסיטיס

- מערכת הנשימה

- מערכת הורמונאלית

- מערכת עצבים ודם
- לחץ דם גבוה, ונמוך.
- קשב וריכוז

- תיקים (Ticks)

- ועוד מגוון רחב של חוסר איזון .
 

הטיפול אינו כואב או מסוכן ואינו מוגבל בגיל המטופל.

המגע ועוצמת הטיפול מותאמים למטופל ולמצבו הבריאותי, ואף מאפשר טיפול וגירוי בנקודות ספציפיות לטיפול עצמי (כשעורי בית) בין מפגש טיפולי למשנהו .

bottom of page